За период от 3 години, проектът Agrof ММ "Обучение в Агролесовъдство - Средиземноморски район- Полупустинни зони - Планини" има за цел да:

  • Обучи между 130 и 150 селскостопански специалисти в Европа
  • Подобри и развие образователни методи, които ще позволят продължаващо обучение по агролесовъдство
  • Разработи уникална агролесовъдна квалификационна програма във всяка европейска държава.

Agrof-ММ надгражда завършения през декември 2015 г. Европейски проект Agro FE, включвайки нови участници и нови територии като Средиземноморието и алпийските зони, и предоставя възможности за повишаване на нивото на обучение.

Агролесовъдство: асоцииране на лесовъдството и селското стопанство (растениевъдство и/или животновъдство) в интерес на околната среда, фермерите и лесовъдите.

Агролесовъдството може да се определи като общо понятие за селскостопански практики, с които целенасочено горско-дървесните видове растения се интегрират в селскостопанското производство по модела „гората в аграрни условия“. Неговите екологични и икономически ползи са научно доказани, включително: намалени капиталовложения, запазване нивото на въглерода, подобряване на плодородието на почвата, намаляване на ерозията, стимулиране на биологичното разнообразие, по-добро управление и защита на водните ресурси, намаляване на производствените разходи.

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.