Координатор

AgroSup Дижон

Франция

Основните мисии на AgroSup Дижон, Национален Висш Институт за Аграрни Науки, Храни и Околна Среда, са: обучението на инженери по агрономство, хранително-вкусова промишленост и агробизнес; научни изследвания; разработване на нови образователни технологии; обучение на държавни служители и продължаващо обучение на възрастни в рамките на Института Eduter.

http://www.agrosupdijon.fr/

 

Партньори

TEI Stereas Elladas

Гърция

TEI (Технологичен и образователен институт) е висше учебно заведение с над 300 учени, преподаватели и административен персонал и обучава приблизително 10 000 студенти. Департаментът "Гори и управление на природната среда", намиращ се в град Karpenissi, е един от 15 департамента на TEI. Той участва в множество изследователски проекти по агролесовъдство.

http://www.teiste.gr/

 

Френската асоциация по агролесовъдство

Франция

Френската асоциация по агролесовъдство (AFAF) е създадена през 2007 г. и има за цел да развие агролесовъдството във Франция. Тя осигурява платформа за обмен и партньорство между фермери, специалисти по дървесните видове, изследователи, политици, общности и администратори. Като творческа сила на национално и международно равнище сдружението работи за развитие и популяризиране на агролесовъдните системи в селското стопанство.

http://www.agroforesterie.fr/composition-Association-Francaise-agroforesterie.PHP

 

Университет на Tuscia

Италия

Департаментът за иновации в биологичните системи, хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство (DIBAF) към Университета на Tuscia провежда изследвания и мултидисциплинарно обучение. Неговите цели са научни изследвания и въвеждане на технологични иновации в областта на съхранението и управлението на биологичните системи, аграрните и горските ресурси.

http://www.UNITUS.it/

 

Университет на Дебрецен

Унгария

Университетът на Дебрецен провежда научни изследвания и обучение в почти всички научни области. Той осигурява възможност за получаване на образователни степени по икономически, технически, аграрни, медицински, социални и художествени професии на повече от 30 000 студенти. Към университета има Център за Аграрни науки.

http://www.unideb.hu

 

AliénorEU

Белгия

AliénorEU е агенция за консултации и комуникации, свързани с Европейските политики в областта на селското стопанство. Дейностите на агенцията включват: законодателен и политически мониторинг, развитието и прилагането на комуникационни стратегии, както и организирането на събития. Освен това AliénorEU има опит в разпространението и използването на резултатите от европейски проекти.

http://www.alienoreu.com/

 

Приятели на природата

Ливан

Неправителствената организация "приятели на природата” обединява учени и млади хора, които споделят идеи за устойчиво развитие и опазване на природните ресурси на Ливан. Тя работи в областта на обучението на деца и младежи за опазване на биоразнообразието и възстановяване на деградирали екосистеми.

www.Fon.org

 

Abacus Органична Асоциация Limited

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Abacus предлага обучение и консултации по дисциплини като агролесовъдство, почвознание и управление на ресурсите на фермери, земевладелци, селскостопански специалисти, студенти, специалисти от сектор хранително-вкусовата промишленост и търговци. Abacus участва също и в научни изследвания, както и в проекти за трансфер на знания до крайните потребители.

www.abacusorganic.com

 

Тракийски университет

България

Тракийският университет е научна и образователна институция, чиято основна мисия е обучение в различни области като земеделие, екология, медицина, педагогика, инженерство и др. Аграрният факултет разработва програми и провежда обучение по агрономство, зооинженерство, рибовъдство и аквакултура, аграрно инженерство и екология и опазване на околната среда.

www.uni-sz.bg

 

CFPPAF Mirecourt

Франция

Тази местна публична институция (EPLEFPA) предлага широка гама от курсове за обучение в областта на селското стопанство, селскостопанските машини и горското стопанство. В три от нейните центрове предлага три вида образователни курсове: за ученици, бъдещи фермери или работници във ферми, и продължаващо обучение на възрастни.

www.eplea.Vosges.educagri.fr

 

Албанска фондация за обучение и развитие

Албания

AFTD е неправителствена организация, която подкрепя, консултира, обучава и предоставя услуги за микро-финансиране на лица, групи или общности, работещи в аграрния сектор. Приоритетни за организацията са младежи, жени, маргинализирани групи, и други хора, които имат ограничени възможности за развитие.

 

EPLEFPA Valentin

Франция

EPLEFPA Valentin е публична организация за образование и продължаващо професионално развитие, включваща център за професионално обучение и насърчаване в областта на селското стопанство в град Die. Този център обучава около 400 стажанти в различни области, включително селско стопанство, с акцент върху агроекологични практики и използването на алпийските пасища.

http://EPL.Valentin.educagri.fr/

 

OMU

Турция

Университетът 19 май в град Самсун извършва обучение и научни изследвания в почти всички научни области. Сред 15те факултета, които съставляват университета, аграрният факултет развива дейности в областта на агрономството, управлението на горите, селскостопанското инженерство, управлението на водите и агроекологията.

www.omu.edu.tr

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.