Резултати и етапи

Агролесовъдството е древна практика, която постепенно е изоставена. Обучението на заинтересованите страни в аграрния сектор е един от основните елементи в новото развитие на агролесовъдните практики в Европа. Обучението е важно, не само за да направи този иновационен метод на производство известен, но и за да позволи придобиването на нови компетенции и знания от тези, които работят или ще работят в селското стопанство и прилагат агролесовъдни практики.

Ето защо:

Agrof-мм създава различни видове обучения:

 • Курсове, работа в група, конференции
 • Обучение на полето и онлайн
 • Самостоятелно обучение
 • Тематични семинари
 • Ситуационно обучение
 • Посещения на агролесовъдни парцели
 • Практическо обучение във ферми

Към кого са насочени програмите за обучение, които се разработват по проекта Agrof-мм?

Ученици, студенти, фермери и бъдещи фермери, лесовъди, работници, учители, преподаватели и земеделски съветници.

 

Agrof-мм анализира съществуващите образователни системи и развива нови иновативни методи:

 • Описание на съществуващите процедури за подготовка и идентификация на потребностите
 • Отчитане и оценка на съществуващите образователни методи
 • Обогатяване на Европейската книга за професионални препоръки за агролесовъдни практики за фермери. Създадена в рамките на предишния проект AgroFE, книгата за професионални препоръки описва задачите, които земеделските производители и лесовъдите, които практикуват агролесовъдство, трябва да бъдат в състояние да извършат. Тя също така служи за подкрепа на трансфер на обучение.
 • Дизайн на книгата на професионални препоръки, както и системи за обучение
 • Създаване на образователни материали, включително мултимедийни инструменти
 • Валидиране на създадените образователните системи в практиката
 • Анализ и разпространение на получените резултати,

Към кого са насочени действията за разпространение на образователните методи, създадени и разработени от Agrof-мм?

Администраторите на центровете за обучение, училища и университети, мениджъри на системи за обучение на регионално и държавно ниво, служители на големи професионални организации, неправителствени организации и политици.

Интелектуална продукция

Календар

Дейности

Октомври - Ноември 2015 г.

Разработване на основите на проекта

Декември 2015 - Април 2016

Трансфер на опит и познания от AgroFE проект към проект Agrof-мм

Април - Август 2016 г.

Установяването на условията/особеностите на новата програма за обучение, насочени към земеделските производители и бъдещите фермери в Средиземноморието и в планинските райони

Април - Август 2016 г.

Установяването на условията/особеностите на новата програма за обучение, насочени към (бъдещи) консултанти, преподаватели и експерти в Средиземноморието и в планинските райони

Август - Октомври 2016 г.

Адаптиране на съществуващите курсове, разработени от AgroFE към местните, регионалните и националните потребности

Октомври 2016 - Февруари 2017

Създаването на програми за обучение на Agrof-мм заедно с подходящи образователни методи

Януари - Март 2017 г.

Оценка на резултатите от вътрешното експериментиране на новите програми за обучение и образователните методи, които са били разработени

Април - Ноември 2017

Широко мащабно експериментиране, насочено към земеделските производители и бъдещите фермери в Средиземноморието и планинските райони, както и оценка на резултатите

Април - Ноември 2017

Широко мащабно експериментиране насочено към (бъдещи) консултанти, преподаватели и специалисти в Средиземноморието и планински райони, заедно с оценка на резултатите

Ноември 2017 - Януари 2018

Анализ, преглед и актуализация на програмите за обучение

Декември 2017 - Февруари 2018

Обогатяване на Европейската книга за професионални препоръки за агролесовъдни фермери, адаптирани към Средиземноморието и планинските райони

Декември 2017- Март 2018

Записване на DVD на методиката на обучение, разработена от Agrof-мм и публикуването й

Септември 2016 - Февруари 2018

Създаване на образователния пакет

Септември 2015 - Април 2016 / Октомври-Декември 2016 / Април - Ноември 2017/ Декември 2017 - Март 2018

Оценка и мониторинг

Всички по време на проекта

Изпълнение и оценка на резултатите от плана за разпространение на резултатите и плана на оценка на-дейностите

 

ФАЗА1 ФАЗА2 ФАЗА3 ФАЗА4 ФАЗА5

 

Планирани конференции и семинари за разпространение на резултатите

Календар

Дейности

Февруари 2018

Национална конференция и семинар във Франция

Март 2018

Национална конференция и семинар в Турция

Април 2018

Национална конференция и семинар в Гърция

Май 2018

Национална конференция и семинар в Италия

Юни 2018 г.

Заключителната конференция на проекта Agrof-мм в България

 

Обучение, преподаване и практикуване

Дейности

Брой участници

Продължителност (в дни)

Смесено мобилно обучение на студенти и професионалисти

50

6

Смесена мобилност на студенти (от сектор на обучение за възрастни)

50

6

Съвместни краткосрочни обучения за персонал

50

10

Учебен план и програма за интензивно обучение на студенти

40

10

 

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.