Μέσα σε χρονική περίοδο 3 ετών, το πρόγραμμα Agrof MM ‘Εκπαίδευση στην Αγροδασοπονία – Μεσογειακές – Ημι-ξηρες Ζώνες – Βουνά’ έχει ως στόχο να:

  • εκπαιδεύσει 130 και 150 γεωτεχνικούς στην Ευρώπη
  • βελτιώσει και αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν τη διαρκή εκπαίδευση στην αγροδασοπονία να.
  • αναπτύξει ένα μοναδικό πρόγραμμα πιστοποίησης σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα

Το Agrof-MM ενισχύει και συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα AgroFE, το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Επεκτείνει τα γεωγραφικά όρια του προγράμματος AgroFE έτσι ώστε να συμπεριλάβει τις Μεσογειακές και αλπικές περιοχές, διευρύνοντας έτσι το επίπεδο εκπαίδευσης και το ανοίγοντάς το σε νέους ενδιαφερόμενους φορείς .

Αγροδασοπονία: σύνδεση  του δένδρου και της γεωργίας προς όφελος του περιβάλλοντος, των αγροτών και των δασολόγων

Ως αγροδασοπονία μπορεί να θεωρηθεί ο όρος «ομπρέλα» για τις γεωργικές πρακτικές που ενσωματώνουν δέντρα και δασικά είδη σε ένα παραγωγικό περιβάλλον (καλλιέργειας και ανάπτυξης) και εμπνέεται από το μοντέλο του δάσους, αλλά με γεωργικούς όρους. Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της έχουν αποδειχθεί επιστημονικά, όπως είναι: μειωμένη χρήση εισροών παραγωγής, αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, μείωση της διάβρωσης, εμπλουτισμός βιοποικιλότητας, καλύτερη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, καθώς επίσης και περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής.

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.