Συντονιστής

AgroSup Dijon

Γαλλία

Οι κύριες αποστολές του AgroSup Dijon, ενός Εθνικού Ανώτερου Ινστιτούτου Αγροτικών Επιστημών, Τροφίμων και του Περιβάλλοντος, είναι: η εκπαίδευση στη γεωπονία  και στον τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στην έρευνα, στην προβολή και την ανάπτυξη, η κατάρτιση των κρατικών υπαλλήλων, και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Eduter.

http://www.agrosupdijon.fr/

 

Συνεργάτες

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Ελλάδα

Το ΤΕΙ είναι ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Αποτελείται από περισσότερα από 300 άτομα σε ερευνητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό και περίπου 10000 φοιτητές. Το τμήμα "Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στην πόλη του Καρπενησίου, αποτελεί ένα από τα 15 τμήματα του ΤΕΙ. Συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στην αγροδασοπονία.

http://www.teiste.gr/

 

Η Γαλλική Συνομοσπονδία Αγροδασοπονίας

Γαλλία

Η Γαλλική Ομοσπονδία Αγροδασοπονίας  (AFAF), η οποία δημιουργήθηκε στο 2007, στοχεύει στην ανάπτυξη της αγροδασοπονίας στη Γαλλία.  Παρέχει δυνατότητες για ανταλλαγές και συνεργασίες μεταξύ αγροτών, κτηνοτρόφων, ερευνητών, φορέων χάραξης πολιτικής, κοινοτήτων, και διαχειριστών. Η Ομοσπονδία, ως μία δημιουργική δύναμη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εργάζεται για να βρει ένα μέρος για τα δέντρα μέσα στις γεωργικές καλλιέργειες.

http://www.agroforesterie.fr/composition-association-francaise-agroforesterie.php

 

Πανεπιστήμιο της Tuscia

Ιταλία

Το Τμήμα Καινοτομιών σε βιολογικές  καλλιέργειες , διατροφή και δασοπονία  (DIBAF) είναι αφιερωμένο στην έρευνα και πολλαπλή εκπαίδευση στο  Πανεπιστήμιο  της Tuscia. Στόχος του είναι η επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία στην προστασία και διαχείριση των βιολογικών καλλιεργειών , των αγροτικών και δασικών πόρων

http://www.unitus.it/

 

Πανεπιστήμιο της Debrecen

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Το πανεπιστήμιο του  Debrecen ασχολείται με έρευνα και εκπαίδευση σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία. Τα εκπαιδευτικά του προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότεροι από 30000 φοιτητές να σπουδάσουν οικονομικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές επιστήμες. Το πανεπιστήμιο φιλοξενεί το Αγροτικό Επιστημονικό Κέντρο.

http://www.unideb.hu

 

AliénorEU

ΒΕΛΓΙΟ

Η AliénorEU είναι ένα γραφείο διαβούλευσης και επικοινωνίας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Καλύπτοντας θέματα όπως η γεωργία, οι διάφορες δραστηριότητες της περιλαμβάνουν: νομοθετικό και πολιτικό έλεγχο, ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών επικοινωνιών και, επίσης, διοργάνωση εκδηλώσεων. Επιπλέον, η AliénorEU έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

http://www.alienoreu.com/

 

Friends of Nature

ΛΙΒΑΝΟΣ

Η ΜΚΟ «Friends of Nature» συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς και νέους ανθρώπους που επιδιώκουν  την αειφόρο ανάπτυξη και τη διατήρηση των φυσικών πόρων του Λιβάνου. Δραστηριοποιείται στους τομείς της διατήρησης του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης. Μερικές από τις δραστηριότητές της περιλαμβάνουν: την εκπαίδευση νέων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

www.fon.org

 

Abacus Organic Associates Limited

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Abacus παρέχει εκπαίδευση και συμβουλές σε θέματα όπως η αγροδασοπονία, η διαχείριση του εδάφους και των πόρων στους αγρότες, στους γαιοκτήμονες, σε επαγγελματίες γεωπόνους , φοιτητές, φορείς στον τομέα της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής και σε  λιανοπωλητές. Η Abacus συμμετέχει επίσης στον τομέα της έρευνας, καθώς και στην εκλαΐκευση  της μεταφοράς γνώσης στους τελικούς χρήστες.

www.abacusorganic.com

 

Trakia University

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Πανεπιστημίο Trakia είναι ένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου η κύρια αποστολή είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε διάφορους τομείς όπως η γεωργία, οικολογία, το περιβάλλον και η εκπαίδευση. Η Γεωπονική Σχολή αναπτύσσει προγράμματα και επιμόρφωση  σε θέματα όπως είναι η γεωπονία, την προστασία του περιβάλλοντος και η γεωργικής μηχανική.

www.uni-sz.bg

 

CFPPAF Mirecourt

FRANCE

Αυτό το τοπικό δημόσιο ίδρυμα (EPLEFPA) προσφέρει μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας, γεωργικών μηχανημάτων και  δασολογίας ως μέσο ανάπτυξης της γης. Μέσω των τριών κέντρων του, το EPLEFPA Vosges προσφέρει τρεις εκπαιδευτικές οδούς: ένα σε επίπεδο σχολείου- αρχικής εκπαίδευσης, μια μαθητεία αρχικής κατάρτισης και ,επίσης, ένα μαθησιακό δίαυλο συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων.

www.eplea.vosges.educagri.fr

 

Αλβανικό Ίδρυμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης

ALBANIA

Το AFTD είναι μια ΜΚΟ που στηρίζει τις δράσεις, την κατάρτιση και τις (μικρoύ μεγέθους) υπηρεσίες χρηματοδότησης σε άτομα, ομάδες ή κοινότητες, που πραγματοποιούνται με πνεύμα συμμετοχής όλων. Το AFTD δίνει προτεραιότητα στις περιθωριακές  ομάδες, στις γυναίκες, στη νεολαία και σε άλλα άτομα που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες ανάπτυξης.

 

EPLEFPA Valentin

FRANCE

Το Ίδρυμα EPLEFRA περιλαμβάνει το κέντρο Die για την επαγγελματική εκπαίδευση και αγροτική προαγωγή. Φιλοξενεί 400 σπουδαστές σε διάφορα επαγγελματικά πεδία, στα οποία περιλαμβάνεται η γεωπονία με έμφαση στις αγρο-οικολογικές πρακτικές καθώς επίσης και η πρακτική της βόσκησης σε αλπικά λιβάδια.

http://epl.valentin.educagri.fr/

 

OMU

TURKEY

Το Πανεπιστήμιο της Ondokuzmayıs εξειδικεύεται στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης σε όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία. Μεταξύ των 15 σχολών που αποτελούν το πανεπιστήμιο, η Γεωπονική Σχολή αναπτύσσει δράσεις στη γεωπονία, τη διαχείριση των δασών, τη γεωργική τεχνολογία, τη διαχείριση των υδάτων και την αγρο-οικολογία.

www.omu.edu.tr

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.