Οργάνωση

Ο συντονιστής του έργου είναι η AgroSup Dijon. Ο ρόλος της Hélène COCHE και του Charles Burriel της AgroSup Dijon είναι να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των δράσεων μαζί με την επίτευξη των στόχων του έργου. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ομάδας και τη διεξαγωγή των διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της.

Η ομάδα αποτελείται από 13 εταίρους από 10 διαφορετικές χώρες

Για να διασφαλιστεί η καλή επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, έχουν συσταθεί τρεις μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών:

  • Η οργανωτική επιτροπή που συγκεντρώνει όλους τους εταίρους, καθώς και τους προσκεκλημένους εξωτερικούς φορείς
  • Η επιτροπή διαχείρισης, παρακολούθησης και συντονισμού αποτελείται από έναν συντονιστή, ένα διαχειριστή της ποιότητας καθώς και τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση μιας δράσης
  • Η συντονιστική ομάδα αποτελείται από έναν συντονιστή, το διαχειριστή του έργου, καθώς και μια οργάνωση η οποία παρακολουθεί το έργο.

A coordinator has been designated for each action.

Ένας διαχειριστής έχει οριστεί για κάθε δράση

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.