Αποτελέσματα και στάδια

Η Αγροδασοπονία είναι μια αρχαία πρακτική που σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Η εκπαίδευση των αγροτικών φορέων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη νέων αγροδασοπονικών πρακτικών στην Ευρώπη. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη, όχι μόνο για να γίνει αυτή η καινοτόμος μέθοδος παραγωγής γνωστή, αλλά και προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων από εκείνους που εργάζονται στην αγροδασοπονία ως γεωργικό επάγγελμα.

Για το λόγο αυτό:

Το Agrof-MM περιλαμβάνει διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τρόπους:

 • Μαθήματα, ομαδική εργασία, συνέδρια
 • Εκπαίδευση στο πεδίο και μέσω διαδικτύου
 • Αυτο-εκπαίδευση
 • Θεματικά εργαστήρια
 • Μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων
 • Επισκέψεις σε περιοχές με αγροδασικά συστήματα
 • Εκπαίδευση σε αγροκτήματα

Σε ποιον απευθύνονται τα προγράμματα κατάρτισης Agrof-MM;

Σε μαθητές, φοιτητές, αγρότες και μελλοντικούς αγρότες, δασολόγους, εργαζόμενους, δασκάλους, εκπαιδευτές και γεωργικούς συμβούλους

 

Το Agrof-MM αναλύει τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα και αναπτύσσει καινούργια καινοτόμα εργαλεία:

 • Μία περιγραφή των υπαρχόντων εκπαιδευτικών διαδικασιών και αναγνώριση των αναγκών
 • Μία καταγραφή και εκτίμηση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών εργαλείων

Τον εμπλουτισμό του Ευρωπαϊκού βιβλίου επαγγελματικής αναφοράς για τους αγρότες αγροδασικών συστημάτων, το οποίοδημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος AgroFE. Το βιβλίο επαγγελματικής αναφοράς περιγράφει τα καθήκοντα που οι αγρότες και οι δασολόγοι που ασκούν την αγροδασοπονία πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν. Χρησιμεύει επίσης στην υποστήριξη της μετάδοσης της κατάρτισης.

 • Το σχεδιασμό του βιβλίου επαγγελματικής αναφοράς καθώς και τα εκπαιδευτικά συστήματα
 • Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων για τα πολυμέσα
 • Την πρακτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων
 • Την ανάλυση και διάδοση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται

Σε ποιους απευθύνονται οι δράσεις διάχυσης των εκπαιδευτικών εργαλείων που δημιουργούνται και αναπτύσσονται μέσα από το AGROF MM?

Σε διαχειριστές κέντρων κατάρτισης, σε σχολεία και πανεπιστήμια, σε διαχειριστές συστημάτων κατάρτισης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε αξιωματούχους μεγάλων επαγγελματικών οργανώσεων, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής.

 

πνευματική παραγωγή

Ημερολόγιο

Δράσεις

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2015

Κατασκευή των βάσεων του προγράμματος

Δεκέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016

Μεταφορά της εμπειρίας και γνώσης του προγράμματος AgroFE στο Agrof-MM

Απρίλιος – Αύγουστος 2016

Δημιουργία των προϋποθέσεων-χαρακτηριστικών του νέου προγράμματος στοχεύοντας σε αγρότες και μελλοντικούς αγρότες σε μεσογειακές και ορεινές περιοχές

Απρίλιος – Αύγουστος 2916

Δημιουργία των προϋποθέσεων / χαρακτηριστικών του νέου προγράμματος κατάρτισης με στόχο τους (μελλοντικούς) συμβούλους, εκπαιδευτές και εμπειρογνώμονες σε Μεσογειακές και στις ορεινές περιοχές

Αύγουστος – Οκτώβριος 2016

Προσαρμογή των υφιστάμενων μαθημάτων που αναπτύχθηκαν από το έργο AgroFE στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ανάγκες

Οκτώβριος 2016 – Φεβρουάριος 2017

Δημιουργία του Agrof–MM εκπαιδευτικού προγράμματος μαζί με τα εκπαιδευτικά του εργαλεία

Ιανουάριος – Μαρτιος 2017

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εσωτερικού πειραματισμού της νέας διαδικασίας κατάρτισης και των εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί

Αρίλιος – Νοέμβριος 2017

Μεγάλης κλίμακας πειραματισμός με στόχο τους αγρότες και τους μελλοντικούς αγρότες στις Μεσογειακές και ορεινές περιοχές, μαζί με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Απρίλιος – Νοέμβριος 2017

Μεγάλης κλίμακας πειραματισμός με στόχο τους συμβούλους, εκπαιδευτές και ειδικούς στις Μεσογειακές και ορεινές περιοχές, μαζί με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Νοέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018

Ανάλυση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Δεκέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018

Εμπλουτισμός του Ευρωπαϊκού βιβλίου αναφοράς επαγγελματιών για αγρότες με αγροδασικά συστήματα προσαρμόζοντας το σε μεσογειακές και ορεινές περιοχές

Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018

Παραγωγή ενός DVD σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία που αναπτύχθηκε από το Agrof–MM και δημοσίευσή του

Σεπτέμβριος 2016 – Φεβρουάριος 2018

Παραγωγή ενός εκπαιδευτικού πακέτου

Σεπτέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016 / Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016 / Απρίλιος έως Νοέμβριος 2017 / Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018

Αξιολόγηση και καταγραφή

Καθ᾽όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου επικοινωνίας - διάδοσης και του σχεδίου αποτίμησης-λειτουργίας

 

1Η ΦΆΣΗ 2Η ΦΆΣΗ 3Η ΦΆΣΗ 4Η ΦΆΣΗ 5Η ΦΆΣΗ

 

 Εκδηλώσεις διάδοσης

Ημερολόγιο

Δράσεις

Φεβρουάριος 2018

Εθνικό συνέδριο και σεμινάριο στη Γαλλία

Μάρτιος 2018

Εθνικό συνέδριο και σεμινάριο στην Τουρκία

Απρίλιος 2018

Εθνικό συνέδριο και σεμινάριο στην Ελλάδα

Μάιος 2018

Εθνικό συνέδριο και σεμινάριο στην Ιταλία

Ιούνιος 2018

Τελικό συνέδριο του Agrof–MM προγράμματος στη Βουλγαρία

Μάθηση, διδασκαλία και κατάρτιση

Δράσεις

Αριθμός συμμετεχόντων

Διάρκεια (σε ημέρες)

Μικτή κινητικότητα εκπαίδευσης των μαθητών και κατάρτισης επαγγελματιών

50

 6

Μικτή κινητικότητα μαθητών του τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων

50

 6

Κοινές εκδηλώσεις κατάρτισης σύντομης χρονικής διάρκειας για το προσωπικό

50

 10

Εντατικό πρόγραμμα σπουδών για τους καταρτιζόμενους

40

 10

 

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.