Per nje periudhe 3 vjecare, Projekti Agrof-MM  "Trainime ne  Agropylltari – Mesdhe  - Zonat Semi-Aride  - Malore " ka si qellim te:

•    Trainoje midis  130 dhe 150 profesionista bujqesore ne Europe
•    Permiresoje dhe zhvilloje mjete edukative te cilat do te lejojne nje edukim per agropylltarine afatgjate
•    Te zhvilloje nje program unik kualifikimi ne agropylltari per cdo vend Europian

Agrof-MM perforcon dhe çon me tej projektin Eurpian AgroFE i cili u permbyll ne Dhjetor 2015. Ai i shtrin me tej kufijte gjeografike te projektit AgroFE duke perfshire vendet e Mesdheut si dhe zonat malore, duke zgjeruar nivelet e trainimit e duke perfshire aktore te rinj.

Agropylltari: ben lidhjen midis pyjeve dhe bujqesise ne interes te fermereve, mjedisit, dhe pylletareve.

Agropylltaria mund te percaktohet si nje fjale e pergjitheshme per ato praktika bujqesore  te cilat integrojne pemet dhe speciet e pyjore ne nje mjedis prodhimi (kultivim dhe mbareshtim) dhe qe kane si model pyllin. Përfitemet ekonomike dhe mjedisore jane shkencerisht te provuara dhe përfshijne: përdorim me te paket te inputeve, reduktim e ruajtje te karbonit, përmiresim te pjellorise se tokes, zvogelim i erozionit, stimulim te biodiversitetit, menaxhim dhe ruajtje me e mire e rezervave ujore dhe per me shume zvogelim i mëtejshem i kostove te prodhimit.

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.