Koordinator

AgroSup Dijon

FRANCE

Misioni  kryesor i AgroSup Dijon,  nje Institut i Larte Kombetar per Shkencat e Bujqesise eshte:  trainimi  i specialisteve ne agronomi dhe agrobiznes, kerkim, perqasje dhe zhvillim, trainimi i zyrtareve publike dhe mbeshtetja e sistemeve te edukimit ne kuadrin e Institutit Eduter.

http://www.agrosupdijon.fr/

Partnerë

TEI Stereas Elladas

GREQI

TEI eshte nje institur arsimor i larte. Ka te punesuar me shume se 300 kerkues, profesore dhe staf administrativ dhe edukon rreth 10 mije studente.  Departamenti i “ Pyjeve dhe menaxhimit te mjedisit natural”  ndodhet ne qytetin Karpenisi dhe eshte nje nga 15 departamentet e TEI. Merr pjese ne shume projekte kerkimore ne agropylltari.

http://www.teiste.gr/

Shoqata Franceze e Agropylltarise

FRANCE

E krijuar ne 2007, Shoqata Franceze e Agropylltarise (AFAF) ka si synim te zhvilloje Agropylltarine ne France. Ajo ben te mundur bashkepunimin midis fermereve, blegtoreve te pyjeve, kerkuesve, politike –beresve, komuniteteve dhe zyrtareve. Ajo eshte nje force krijuese qe punon ne nivel kombetar dhe nderkombetar per te patur sa me shume pyje ne sistemet bujqesore.  

http://www.agroforesterie.fr/composition-association-francaise-agroforesterie.php

Universiteti i Tuscia

ITALI

Departmenti per Inovacion ne sistemet e pyjeve, agro-ushqimore dhe organike i kushtohet    kerkimit dhe edukimit multi disiplinor ne Universitetin e Tuscia. Objektivi i tij eshte inovacioni shkencor dhe teknologjik ne ruajtjen dhe menaxhimin e sistemeve organike, te burimeve bujqesore dhe burimeve pyjore.  

http://www.unitus.it/

Universiteti i Debrecenit

HUNGARI

Universiteti i Debrecenit punon ne edukimin dhe kerkimin shkencor pothuaj ne te gjitha fushat shkencore. I jep mundesi me shume se 30 mije studenteve te marrin nje grade arsimore ne profesionet ekonomike, sociale dhe artistike. Ne Universitet ndodhet edhe Qendra e Shkencave Bujqesore.
http://www.unideb.hu

AliénorEU

BELGJIKE

AliénorEU  eshte nje agjenci konsulence dhe komunikimi per politikat Europiane. Ajo mbulon tema si bujqesia, dhe aktivitetet e saj perfshijne : monitorim legjislativ dhe politik, krijimin e zbatimin e strategjive te komunikimit  si dhe organizimin e eventeve. Per me shume, AliénorEU ka krijuar ekspertize ne shperndarjen dhe shfrytezimin e rezultateve te projekteve Europiane.

http://www.alienoreu.com/

Miqtë e Natures

LIBAN

OJF Miqte e Natures ka bashkuar akademike dhe te rinj qe ndajne perkushtimin per nje zhvillim te qendrueshem dhe ruajtjen e pasurive natyrore te Libanit. Ajo punon ne fushen e ruajtjes dhe edukimit per mjedisin. Aktivitetet perfshijne: edukimin e rinise, ruatjen e biodiversitetit dhe rehabilitimin e ekosistemeve te degraduara.   

www.fon.org

Abacus Organic Associates Limited

BRITANI E MADHE

Abacus ben trainime dhe keshillime ne subjekte si agropylltaria, menaxhimin e tokes dhe menaxhimin e burimeve natyrore per fermeret, pronaret e tokave, profesionistet bujqesore, studentet, e aktoreve ne agro perpunim si dhe tregtareve. Abacus eshte e perfshire ne kerkim dhe ne transferimin e njohurive tek perdoruesit fundore.

www.abacusorganic.com

Universiteti i Trakia

BULLGARI

Universiteti i Trakia eshte nje institucion kerkimor dhe shkencor misioni kryesor i se ciles eshte trainimi e edukimi ne nivel te larte ne fusha si bujqesia, ekologjia e mjedisi. Fakulteti i Bujqesise po zhvillon programe dhe trainime ne tema si agronomia, mbrojtja e mjedisit, dhe inxhinieria bujqesore.

www.uni-sz.bg

CFPPAF Mirecourt

FRANCE

Ky institucion publik lokal  (EPLEFPA) ofron nje seri kursesh e trainimesh ne fusha si bujqesia, makinat bujqesore, si dhe zhvillimin e tokave dhe pyjeve. Me ane te tre qendrave te tjera, EPLEFPA Vosges ofron tre menyra edukimi:  trainim shkollor fillestar, edukim me praktika ne pune, si dhe edukim te vazhdueshem per te rritur.  

www.eplea.vosges.educagri.fr

Albanian Foundation for Training and Development (AFTD)

SHQIPERI

AFTD eshte nje OJF qe mbeshtet aktivitete, trainime dhe mikro finance per individe, grupe apo komunitete, te frymezuara nga ofrimi i mundesive per te gjithe shoqerine. AFTD i jep perparesi grupeve te margjinalizuara si grave, te rinjve dhe njerezve te tjere qe kane mundesi te kufizuara per te perfituar nga mundesite e zhvillimit.  

EPLEFPA Valentin

FRANCE

Qendra Publike  Valentin per edukim dhe trainim te vazhdueshem profesional perfshin Qendren e Die per trainim dhe zhvillimim profesioinal ne bujqesi. Qendra trainon rreth 400 studente profesionale ne fusha te ndryshme perfshire bujqesine me fokus ne praktikat agro-ekologjike si dhe ne praktikat e blegtorise ne kullotat malore.

http://epl.valentin.educagri.fr/

OMU

TURQI

Universiteti Ondokuzmayıs punon per kerkimin dhe edukimin pothuaj ne te gjitha fushat shkencore. Ne mes te 15 fakulteteve, fakulteti i bujqesise zhvillon aktivitete ne agronomi, menaxhimin e pyjeve, inxhineri bujqesore, menaxhimin e ujrave dhe agro-ekologji.

www.omu.edu.tr

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.