Organizimi

Kordinator i projektit eshte AgroSup Dijon.  Rolet e Hélène Coché dhe Charles Burriel te AgroSup Dijon sigurojne zbatimin e duhur te aksioneve se bashku me arritjen e objektivave te projektit. Ata jane pergjegjes per menaxhimin e konsorciumit dhe mbulojne anen  administrative dhe financiare.

Konsorciumi perbehet nga 13 partnere prej 10 vendeve te ndryshme.

Per te siguruar nje komunikim te mire midis partnereve jane ngritur tre struktura shkembimi:

•    Komiteti drejtues i cili perfaqeson te gjithe partneret, si dhe mund te ftoje aktor te jashtem;
•    Zyra e komitetit per menaxhim, monitorim dhe koordinim perbehet nga nje kordinator, nje administrator i planit te cilesise si dhe nga organizatat qe jane pergjegjese per menaxhimin e aksioneve;
•    Skuadra e koordinimit perbehet na nje kordinator, nje administrator projekti si dhe nje organizate e cila monitoron projektin.

Nje kordinator eshte caktuar per cdo aksion

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.