Sonuçlar ve adımlar

Tarımsal-ormancılık zaman içerisinde peyderpey terkedilen çok eski bir uygulamalıdır. Tarımsal paydaşların eğitimi Avrupa’da tarımsal-ormancılıkla ilgili yeni gelişmelerde temel elemanlardan bir tanesidir. Eğitim yalnız bu yenilikçi üretim yönteminin tanınması için değil aynı zamanda tarımsal ormancılık, tarım meslek çalışanlar tarafından yeni becerileri kazanılması ve bilgi edinilmesi için de önemlidir.

 

Bu nedenle:

Agrof-MM değişik eğitim yöntemleri kurmuştur:

 • Kurslar, grup çalışmaları, konferanslar
 • Tarlada eğitim ve internet üzerinden
 • Kişisel eğitim
 • Tematik çalıştaylar
 • Durum incelemeleri
 • Tarımsal-ormancılık arazilerine ziyaret
 • Çiftliklerde özel derslerin verilmesi

Agrof-MM eğitim programı kimleri kapsamaktadır?

Stajyerler, öğrenciler, çiftçiler ve gelecekteki çiftçiler, ormancılar, işçiler, öğretmenler, eğitmenler ve tarımsal danışmanlar

 

Agrof-MM var olan eğitim sistemlerini analiz eder ve yeni yenilikçi araçlar geliştirir:

 • Var olan eğitim prosedürlerinin tanımı ve ihtiyaçların belirlenmesi
 • Mevcut eğitim araçlarının sayımı ve değerlendirilmesi
 • Tarımsal-ormancılık çiftçileri için Avrupa uzmanlık kaynak kitabının zenginleştirilmesi. AgroFE projesi çıktılarından elde edilen, uzmanlık referans kitabı tarımsal-ormancılıkla uğraşan çiftçileri ve ormancıların başarılı olması için yapmaları gereken görevleri tanımlar.
 • Eğitim sistemleri ile birlikte profesyonel referans kitabının tasarımı
 • Multimedya araçları içeren eğitim materyallerinin üretilmesi
 • Eğitim sistemlerinin uygulamalı değerlendirilmesi
 • Elde edilen sonuçların analizi ve yayımlanması

Agrof-MM tarafından üretilen ve geliştirilen eğitim araçlarının yayımlanması kimlere karşı yönlendirilmiştir?

Eğitim merkezlerinin yöneticilerine, okul ve üniversitelere, bölgesel ve ulusal seviyedeki eğitim merkezlerinin yöneticilerine, önemli uzmanlık organizasyonlarının idarecilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve karar vericilere.

 

Entelektüel üretim

Takvim

Etkinlikler

Ekim-Kasım 2015

Proje temelinin oluşturulması

Aralık 2015 - Nisan 2016

AgroFE projesinden elde edilen deneyimlerin ve bilgilerin Agrof-MM projesine aktarılması

Nisan-Ağustos 2016

Akdeniz Bölgesi ve Dağlık Alanlardaki çiftçileri ve gelecekteki çiftçileri hedef alan yeni bir eğitim programının koşullarının/özelliklerinin tesis edilmesi

Nisan-Ağustos 2016

Akdeniz Bölgesi ve Dağlık Alanlardaki (gelecekteki) danışmanları, eğitmenleri ve bilirkişileri hedef alan yeni bir eğitim programının koşullarının/özelliklerinin tesis edilmesi

Ağustos-Ekim 2016

AgroFE projesi ile yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçların giderilmesi için geliştirilen kursların adaptasyonu

Ekim 2016 - Şubat 2017

Agrof-MM eğitim programı ve eğitim araçlarının oluşturulması

Ocak-Mart 2017

Geliştirilen yeni eğitim prosedürünün ve eğitim araçlarının dahili deneysel sonuçlarının değerlendirilmesi

Nisan-Kasım 2017

Akdeniz Bölgesi ve dağlık alanlar için sonuçların değerlendirilmesiyle beraber çiftçileri ve gelecekteki çiftçileri hedef alan büyük ölçekli denemelerin yapılması

Nisan-Kasım 2017

Akdeniz Bölgesi ve dağlık alanlar için sonuçların değerlendirilmesiyle beraber (gelecekteki) danışmanları, eğitmenleri ve uzmanları hedef alan büyük ölçekli denemelerin yapılması

Kasım 2017 - Ocak 2018

Analiz, eğitim programını yeniden gözden geçirme ve güncelleme

Aralık 2017 - Şubat 2018

Tarımsal-ormancılık yapan çiftçilere Avrupa profesyoneller için kaynak kitabının zenginleştirilmesi ve bunu Akdeniz Bölgesi ve dağlık alanların her ikisine birden adapte etmek

Aralık 2017 - Mart 2018

Agrof-MM tarafından geliştirilen eğitim metodolojisi üzerine DVD üretilmesi ve yayımlanması

Eylül 2016 - Şubat 2018

Eğitim setinin üretilmesi

Eylül 2015 - Nisan 2016 / Kasım-Aralık 2016 / Nisan’dan Kasım’a 2017 / Aralık 2017 - Mart 2018

Değerlendirme ve gözlemleme

Tüm proje süresi boyunca

İletişim-dağıtma planının sonuçlarının tesisi ve değerlendirilmesi ve operasyon planının değerlendirilmesi

 

ASAMA 1 ASAMA 2 ASAMA 3 ASAMA 4 ASAMA 5

 

Etkinliklerin dağılımı

Takvim

Etkinlikler

Şubat 2018

Fransa’da ulusal kongre ve seminer

Mart 2018

Türkiye’de ulusal kongre ve seminer

Nisan 2018

Yunanistan’da ulusal kongre ve seminer

Mayıs 2018

İtalya’da ulusal kongre ve seminer

Haziran 2018

Bulgaristan’da Agrof-MM projesinin Sonuç kongresi

 

ğrenme, öğretme ve eğitim

Etkinlikler

Katılımcı sayısı

Süre (gün)

Öğrencilerin eğitimi ve uzmanların eğitimi karma hareketlilik

50

6

Yetişkin eğitimi alanındaki öğrencilerin karma hareketliliği

50

6

Kısa süreli eğitim kursları için birleştirilmiş eğitim etkinlikleri

50

10

Öğrenciler için yoğun müfredat programları

40

10

  This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Please publish modules in offcanvas position.